The plastic whale heritage

The Heritage of the plastic whale (25-26 april 2018) – i forbindelse med dette seminaret Bako ble invitert til å snakke om sine tiltak i forhold til plast i emballasje og de alternativene vi kan  tilby.

Vi har lenge satt opp tiltak som er basert på bærekraft og livssyklusen av produkter. Nå fikk vi  muligheten til å snakke om våre tiltak og vårt nyeste tilskudd i familien, nemlig DoEat, spisbar emballasje.

Bako følger Orkla sine bærekraft mål for 2025 og et av de viktige fokusområdene er reduksjon av plast i emballasje; der det sparer miljøet. Og fokus på avfall som ender i havet og hvilke tiltak som Orkla kan gjøre på dette området.

Les mer om dette her. 

Bako har sett på sin situasjon og har satt klare mål fremover. Blant annet har vi bestemt oss for å kun selge FSC og PEFC godkjente produkter i fremtiden og ser nå på hvordan vi kan fase ut usertifiserte produkter. Vi ser på løsninger sammen med kunder for å bidra med at de velger en løsning som er bærekraftig og som kan håndteres av det lokale avfallssystemet.

DoEat er et godt alternativ til plast emballasje og kan komposteres på fem dager. Her sparer man tid og avfall og har et alternativ til både plast og papir.

Do Eat sine hjemmesider

Se Bako sitt innlegg her:

 

 

Ta kontakt hvis du har spørsmål!