Bako sorteringsguide

Her er våre tips for sortering og noen gode råd.

Noen råd på veien fra Bako:

  • Sørg for gode rutiner på innkjøp. Kvalitetssikring av leverandør og underleverandører.
  • Benytt emballasje og serveringsløsninger som det finnes et etablert system for avfallshåndtering.
  • Gjenbruk og glass der det er egnet. Sortèr avfallet: Sortert avfall har en verdi. Det reduserer også karbonavtrykket dersom man klarer å bidra til gjenbruk. Tilpass bruk av emballasje og resirkulering håndteringen.
  • Kjøp sertifisert emballasje og serveringsløsninger. Miljømessige, sosiale og økonomiske forhold, samt kvalitet og mattrygghet. Emballasje kan ha flere egenskaper.

Vi har et felles ansvar med å informere forbruker med riktig og dokumentert informasjon. 

Les mer om sortering på sortere.no

Har du noen gode råd om sorting eller annet, ta kontakt med oss.